Vzw VERO dient zich uiterlijk op 1 maart 2024 te conformeren aan de regelgeving door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2022 werd vzw VERO erkend voor een termijn van negen jaar als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 5 (lokaliteit Aalter 107.4 MHz).

In toepassing van artikel 134, §6, van het Mediadecreet dient vzw VERO binnen het jaar na datum van ingang van de erkenning uit te zenden. Dit betekent dat vzw VERO uiterlijk op 21 oktober 2023 diende uit te zenden.

Op 3 november 2023 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door vzw VERO.

Vzw VERO had nog geen zendvergunning aangevraagd voor de toegewezen frequentie.

De onderzoekscel van de VRM heeft vzw VERO hierop gewezen bij bericht van 27 september 2023 en tevens meegedeeld dat vzw VERO zich blootstelt aan een procedure met als mogelijk gevolg de opheffing van de erkenning.
Vzw VERO werd daarom verzocht om de VRM op de hoogte te brengen van een stand van zaken of voorgenomen stappen om de uitzendingen aan te vatten. Vzw VERO heeft evenwel niet gereageerd op dit bericht.

Na de opstart van deze procedure ontvangt de VRM op 24 november 2023 van vzw VERO een aanvraag tot zendvergunning.

 

Beoordeling door de VRM

Lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak, nadat ze hun erkenning hebben ontvangen, om een verscheidenheid van programma’s te brengen en in FM uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden.

In geval van het ongebruikt laten van toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de algemene kamer van de VRM der erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie kan schorsen of opheffen.

Een opheffing moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen en waarbij zij over een regularisatietermijn van ten minste een maand dient te beschikken.

Een lokale radio-omroeporganisatie stelt zich met name na het verstrijken van één jaar vanaf de ingangsdatum van de erkenning bloot aan ambtshalve opheffing van haar erkenning door de VRM.

Frequenties zijn een schaars goed met een belangrijke publieke waarde. Er dient over gewaakt te worden dat ze maximaal worden benut.

Gelet op het feit dat vzw VERO nog geen uitzendingen verzorgt, niet reageerde op vragen van de onderzoekscel omtrent het verkrijgen van informatie over de stand van zaken of voorgenomen stappen om de uitzendingen aan te vatten en slechts na de opstart van deze procedure een zendvergunning heeft aangevraagd, voldoet vzw VERO niet aan haar uitzendverplichtingen.

De VRM besluit dat vzw VERO tot uiterlijk 1 maart 2024 de tijd krijgt om zich te conformeren door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
vzw VERO
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 January 2024
Beslissingsnummer:
2024-001
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek