VRM legt Sarah Puttemans een administratieve geldboete van 2.000 euro op

Korte samenvatting van de beslissing:

Onderzoek door de onderzoekscel van de VRM

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Sarah Puttemans op de platformdiensten Instagram, TikTok en Youtube aan de onderzoek onderworpen in de periode 5 september – 3 oktober 2023.

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in door Sarah Puttemans online geplaatste video’s op deze platformen, zoals reeds eerder ook werd vastgesteld bij VRM-beslissing 2022/038 (14 november 2022).

Bij dit nieuwe onderzoek werd de commerciële communicatie in de online geplaatste video’s getoetst aan de herkenbaarheidsvereiste uit artikel 53 van het Mediadecreet. Daarbij werden de drie stappen van het Content Creator Protocol (CCP) overlopen.

De onderzoekscel meent dat 3 video’s commerciële communicatie bevatten. De producten, diensten of merken worden gepromoot, waarvoor Sarah Puttemans een betaling en/of een ander voordeel of vergoeding ontving.

Volgens de onderzoekscel van de VRM is de commerciële communicatie in deze drie video’s niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar gemaakt voor de kijkers. De onderzoekscel van de VRM besluit dan ook dat Sarah Puttemans meermaals een inbreuk op artikel 53 van het Mediadecreet begaat.

 

Beoordeling door de algemene kamer

Sarah Puttemans ontkent niet dat er in twee video’s sprake is van commerciële communicatie en zij door de betroffen merken werd uitgenodigd naar hun events waarbij ze onder meer ook beroep kon doen op hun ‘make-up artists’.
Bij een derde video betwist ze dat er sprake is van commerciële communicatie. Uit haar schriftelijke opmerkingen blijkt echter dat dit wel degelijk het geval is. Ze wed namelijk uitgenodigd om een even gratis bij te wonen. Dit volstaat om te kunnen spreken van het ontvangen van een voordeel (of “soortgelijke vergoeding” in de zin van artikel 2, 5°, van het Mediadecreet). Video’s die het evenement (ook onrechtstreeks) promoten, bevatten dus commerciële communicatie. Een financiële vergoeding is daarvoor niet vereist.

Uit beelden blijkt verder dat bij de drie video’s de aanwezige commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt, hetgeen door Sarah Puttemans ook werd toegegeven bij twee video’s.

De VRM besluit dat Sarah Puttemans bij drie video’s die zij tijdens de onderzochte periode online heeft geplaatst (Youtube en TikTok) commerciële communicatie niet als dusdanig gemakkelijk herkenbaar heeft gemaakt. Hierdoor heeft zij de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet geschonden.

 

Bepaling van de sanctie

Bij het bepalen van de sanctie wordt enerzijds rekening gehouden met het gegeven dat de vastgestelde feiten en tekortkomingen veeleer beperkt zijn en dat Sarah Puttemans reeds maatregelen heeft genomen om de inbreuken bij 2 video’s te remediëren.

Anderzijds is het niet duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie een ernstige inbreuk. Bovendien werd Sarah Puttemans reeds eerder (beslissing 2022/038 – 14 november 2022) gewaarschuwd voor soortgelijke inbreuken. Ze was aldus op de hoogte van de geldende regelgeving en er is dan ook sprake van recidive. Verder hebben twee van de besproken video’s Sarah Puttemans ook aanzienlijke voordelen opgeleverd.

De VRM besluit dan ook een administratieve geldboete van 2.000 euro op te leggen.


Op de hoogte blijven van het nieuws van de VRM?

LinkedinOnze pagina kan bereikt worden via deze link.
X
www.twitter.com/vrmmedia
Whatsapp-verzendlijst: +32 474 49 11 48 (voeg VRM toe aan het adresboek in je smartphone en stuur in Whatsapp een bericht met 'naam voornaam, inschrijving')
Of schrijf in op onze nieuwsbrief 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Sarah Puttemans
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 January 2024
Beslissingsnummer:
2023-057
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek