Waarschuwing voor Lars Lagaisse (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Lars Lagaisse op de platformdiensten Instagram en Tiktok aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 5 september – 3 oktober 2023. Het onderzoek betreft de profielen ‘larslagaisse’ (Instagram en TikTok).

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Lars Lagaisse online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (4 februari 2022, 22 februari 2022, 25 april 2022, 4 april 2023 en 23 augustus 2023) werd Lars Lagaisse door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door hem online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor mee informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Procol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing van de VRM

Op het Instagram-profiel ‘larslagaisse’ werden in de onderzochte periode vijf video’s geüpload die commerciële communicatie bevatten.”

Uit de beelden blijkt dat in de voorliggende video’s wel enige notie wordt gemaakt van de aanwezigheid van commerciële communicatie, maar de gebruikte vermeldingen volstaan niet om deze commerciële communicatie gemakkelijk als zodanig herkenbaar te maken voor de kijkers en volgers. Afkortingen zoals “a d”, opgesplitst en geplaatst aan het einde van de beschrijving, zijn te onduidelijk. Ook wijst de inhoud van de vermeldingen “gifted”, “invite”, en “invited” het publiek onvoldoende duidelijk op de aanwezigheid van commerciële communicatie, zelfs indien dit publiek voornamelijk uit anderstalige volgers zou bestaan, zoals ook wordt aangevoerd door Lars Lagaisse. De “betaalde partnerschap”-functie van de platformdienst werd voorts ook niet geactiveerd bij deze video’s. Het merk wordt wel ‘getagd’, maar dit volstaat niet om de commerciële communicatie in de betreffende video’s alsnog gemakkelijk als zodanig herkenbaar te maken.

Uit het voorgaande volgt dan ook dat Lars Lagaisse, bij de vijf betreffende video’s die hij op zijn Instagram-profiel heeft geplaatst, commerciële communicatie niet als dusdanig gemakkelijk herkenbaar heeft gemaakt. Bijgevolg werden de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet geschonden.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Lars Lagaisse.

De VRM besluit dan ook Lars Lagaisse te waarschuwen voor deze inbreuken op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Lars Lagaisse
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 December 2023
Beslissingsnummer:
2023-052
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek