Waarschuwing voor Amber Adomako (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Amber Adomako op de platformdiensten Instagram, Tiktok en YouTube aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 5 september – 3 oktober 2023. Het onderzoek betreft volgende profielen:

  • ‘amber.ansah’ (Instagram)
  • ‘Amber.Ansah’ (TikTok)
  • ‘AmberAnsah’ (Youtube)

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Amber Adomako online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (11 februari 2022, 18 juli 2022, 22 augustus 2022, 21 november 2022 en 23 augustus 2023) werd Amber Adomako door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor mee informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Procol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing van de VRM

Uit het onderzoek blijkt dat bij twee video’s waarin commerciële communicatie voorkomt, deze niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt.

Bijgevolg besluit de VRM dat de betroffen video’s een inbreuk betekenen op de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Amber Adomako.

De VRM besluit dan ook Amber Adomako te waarschuwen voor deze inbreuken op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Amber Adomako
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 December 2023
Beslissingsnummer:
2023-051
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek