Waarschuwing voor Robert Van Impe (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Robert Van Impe op de platformdiensten Youtube, Instagram en Tiktok aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 7 mei – 4 juni 2023. Het onderzoek betreft de profielen ‘Average Rob’ (Youtube) en ‘averagerob’ (Instagram en Tiktok).

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Robert Van Impe online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (2 februari 2022, 18 maart 2022, 5 mei 2022 en 9 februari 2023) werd Robert Van Impe door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door hem online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt.

Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing VRM

Tijdens de onderzochte periode werden twee video’s online geplaatst waarin commerciële communicatie aanwezig was. Robert Van Impe erkent dat hij heeft nagelaten bepaalde partners te vermelden en deze duidelijk als commerciële communicatie te identificeren.

De VRM besluit dat Robert Van Impe op deze manier een inbreuk heeft begaan op de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet waarin wordt bepaald dat commerciële communicatie gemakkelijk als zodanig herkenbaar moet zijn.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Robert Van Impe.

De VRM besluit dan ook Robert Van Impe te waarschuwen voor de inbreuk op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Robert Van Impe
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 8 November 2023
Beslissingsnummer:
2023-041
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek