Waarschuwing voor Lies Clerx (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Lies Clerx op de platformdienst Instagram aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 7 mei – 4 juni 2023. Het onderzoek betreft het profiel ‘beauty_and_thefools’ op Instagram.

De aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Lies Clerx online geplaatste video’s op dit platform.

Reeds eerder (15 maart 2022, 19 juli 2022, 26 augustus 2022 en 18 maart 2023) werd Lies Clerx door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing VRM

Tijdens de onderzochte periode werden twee video’s geüpload die commerciële communicatie bevatten. Lies Clerx erkent dat zij deze commerciële communicatie onvoldoende kenbaar heeft gemaakt.

Bij beide video’s werd de “disclosure feature” (“betaald partnerschap”) van Instagram niet geactiveerd. Bij de tweede video werd bovendien de vermelding “samenwerking” gebruikt, in plaats van “advertentie” of “publiciteit”. Deze vermelding volstaat voor de VRM niet om commerciële communicatie gemakkelijk herkenbaar te maken.

De VRM besluit dan ook dat in beide video’s de commerciële communicatie niet als dusdanig gemakkelijk herkenbaar werd gemaakt. Bijgevolg werden de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet geschonden.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Lies Clerx.

De VRM besluit dan ook Lies Clerx te waarschuwen voor de inbreuk op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Lies Clerx
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 8 November 2023
Beslissingsnummer:
2023-039
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek