Waarschuwing voor Kim Van Oncen (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Kim Van Oncen op de platformdiensten Instagram en Tiktok aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 7 mei – 4 juni 2023. Het onderzoek betreft de profielen ‘kimvanoncen’ op Instagram en Tiktok.

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Kim Van Oncen online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (29 augustus 2022, 11 oktober 2022 en 10 maart 2023) werd Kim Van Oncen door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor mee informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Procol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing van de VRM

Tijdens de onderzochte periode werden zeven video’s geüpload die commerciële communicatie bevatten voor in totaal twee verschillende partners. De VRM stelt vast dat bij vier video’s geen enkele advertentieterm of aanduiding van “betaald partnerschap” aanwezig was. Op deze manier begaat Kim Van Oncen een inbreuk op de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet waarin wordt bepaald dat commerciële communicatie gemakkelijk als zodanig herkenbaar moet zijn.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Kim Van Oncen.

De VRM besluit dan ook Kim Van Oncen te waarschuwen voor deze inbreuk op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kim Van Oncen
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 8 November 2023
Beslissingsnummer:
2023-038
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek