Mededeling van de Raad van het BIPT over samenwerking bij de uitrol van FTTH-netwerken

In de afgelopen maanden hebben verschillende operatoren verklaard dat het belangrijk en zelfs noodzakelijk is om samenwerkingen aan te gaan in plaats van over te gaan tot het dupliceren van glasvezelinfrastructuur, om zo de kosten voor uitrol te verlagen, en de glasvezeldekking te versnellen en/of uit te breiden.

Eventuele overeenkomsten hieromtrent zouden mogelijk een impact kunnen hebben op de lopende marktanalysedossiers die het BIPT, samen met de mediaregulatoren (CSA, VRM en Medienrat), momenteel uitvoert.

Het BIPT heeft zich in een mededeling bereid verklaard om, onverminderd de toepassing van het mededingingsrecht, in samenwerking met de mediaregulatoren (CSA, VRM en Medienrat), alle overeenkomsten of ontwerpovereenkomsten te willen bestuderen die de operatoren zouden willen sluiten.

Deze mededeling is terug te vinden op https://www.bipt.be/operatoren/publicatie/mededeling-van-de-raad-van-het-bipt-van-10-oktober-2023-over-samenwerking-bij-de-uitrol-van-ftth-netwerken.

 

Friday, 13 October 2023