Waarschuwing voor Dorien Reynaert (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Dorien Reynaert op de platformdienst Instagram aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 15 maart – 15 april 2023. Het onderzoek betreft het profiel ‘dorien_reynaert’ (Instagram).

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Dorien Reynaert online geplaatste video’s op dit platform.

Reeds eerder, op 8 maart 2022 – 13 april 2022 – 21 september 2022, werd Dorien Reynaert door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ (CCP) van de VRM.

Vaststellingen bij de online geplaatste video’s van Dorien Reynaert

Dorien Reynaert geeft in haar verweer toe dat ze tijdens de onderzochte periode video’s online heeft geplaatst waarin commerciële communicatie aanwezig was met de vermelding “samenwerking”.

De vermelding “samenwerking”, in plaats van “advertentie” of “publiciteit”, volstaat niet om commerciële communicatie gemakkelijk herkenbaar te maken. Overigens volstaat het evenmin, zoals tijdens onderzochte periode werd vastgesteld, om enkel in bepaalde frames van een storyreeks een aanduiding aan te brengen, opdat commerciële communicatie (ook) gemakkelijk herkenbaar zou zijn in de andere stories van de reeks.

Bijgevolg heeft Dorien Reynaert de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet geschonden.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Dorien Reynaert.

De VRM besluit Dorien Reynaert te waarschuwen voor deze inbreuk op het Mediadecreet.


Op de hoogte blijven van het nieuws van de VRM?

Twitterwww.twitter.com/vrmmedia
Whatsapp-verzendlijst: +32 474 49 11 48 (voeg VRM toe aan het adresboek in je smartphone en stuur in Whatsapp een bericht met 'naam voornaam, inschrijving')
LinkedinOnze pagina kan bereikt worden via deze link.
Of schrijf in op onze nieuwsbrief 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Dorien Reynaert
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 June 2023
Beslissingsnummer:
2023-028
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek