Procedure op tegenspraak tegen vzw ZEN stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

In het kader van de opvolging van VRM-beslissing 2023-002 stelt de onderzoekscel van de VRM op 14 en 15 april 2023 vast dat er geen uitzendingen zijn en dat er ook geen zendmast meer staat op de vergunde locatie. Uit die vaststellingen blijkt dat vzw ZEN dus geen gebruik meer maakt van de haar toegewezen zendmogelijkheden.

Bij aangetekende brief van 15 april 2023 deelt vzw ZEN mee dat de raad van bestuur beslist heeft om de uitzendingen te stoppen en de vergunning terug te bezorgen aan de VRM.

Bij beslissing 2023-024 van 8 mei 2023 heeft de VRM de erkenning van vzw ZEN als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 66 – Gent [104.5 FM] opgeheven. Bijgevolg is de procedure op tegenspraak tegen vzw ZEN zonder voorwerp geworden.

De VRM beslist dan ook om de procedure op tegenspraak tegen vzw ZEN stop te zetten.

 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
vzw ZEN
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 June 2023
Beslissingsnummer:
2023-025
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek

Tags