Niet-erkenning coproductieproject “DE RAAD VAN SOEKIE” (NV Orange Belgium)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Artikel 184/1, § 2, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;
  • Artikelen 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;

De beoordelingscommissie heeft op 9 maart 2023 een ongunstig advies verleend aan het coproductieproject “DE RAAD VAN SOEKIE”, zoals ingediend door NV Orange Belgium op 13 februari 2023.

De beoordelingscommissie is daarbij van oordeel dat het project op onvoldoende wijze invulling geeft aan de criteria m.b.t. de vooropgestelde kwaliteit. Aan de omringende factoren van het coproductieproject is volgens de beoordelingscommissie grotendeels niet voldaan.

De algemene kamer van de VRM sluit zich aan bij het ongunstig advies van de beoordelingscommissie. Bijgevolg wordt het voorliggende project niet erkend als coproductieproject.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 April 2023
Beslissingsnummer:
2023-020
Type procedure:
Erkenning