Erkenning coproductieproject “NONKELS 2” (BV Telenet)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Artikel 184/1, § 2, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;
  • Artikelen 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;

De beoordelingscommissie heeft op 9 maart 2023 een ongunstig advies verleend aan het coproductieproject “NONKELS 2”, zoals ingediend door BV Telenet op 14 februari 2023.

Het advies van de beoordelingscommissie is onduidelijk met betrekking tot de gebruikte criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van het coproductieproject. Uit het geheel van opgesomde elementen blijkt echter niet dat het coproductieproject op onvoldoende wijze invulling geeft aan de criteria met betrekking tot de vooropgestelde kwaliteit, zoals in het advies nochtans wordt besloten.

Verder worden de criteria over “de omringende factoren van het coproductieproject” gunstig beoordeeld in het advies.

De algemene kamer van de VRM besluit om het ongunstig advies van de beoordelingscommissie niet te volgen en het ingediende project te erkennen als coproductieproject.

 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 April 2023
Beslissingsnummer:
2023-017
Type procedure:
Erkenning