Uitzenden reclame bij live kijken via VRT MAX: VRM legt VRT boete op van 5.000 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij beslissing 2022-033 (10 oktober 2022) kreeg de VRT een waarschuwing opgelegd. De VRM oordeelde toen dat de commerciële boodschappen, uitgezonden bij de livestream-uitzendingen op VRT MAX beantwoorden aan de decretale definitie van reclame en bijgevolg onder de verbodsbepaling van artikel 50 van het Mediadecreet vallen.

In navolging van bovengenoemde beslissing werden de lineaire uitzendingen via VRT MAX door de onderzoekscel van de VRM aan een opvolgonderzoek onderworpen. Hierbij werden de livestream-televisie-uitzendingen via VRT MAX (app en website) steekproefsgewijs onderzocht in de periode 28 november 2022 – 7 december 2022.

Uit het onderzoek blijkt dat de kijker, die heeft gekozen voor “live kijken” op VRT MAX, en vervolgens op de pijl/knop “live” drukt van het programma uit het programmaschema en dus lineair begint te kijken,  een commerciële boodschap van 15 seconden te zien krijgt, gevolgd door het lopende programma uit het programmaschema.

De uitgezonden commerciële boodschappen beantwoorden volgens de VRM aan de decretale definitie van reclame en vallen bijgevolg onder de verbodsbepaling van artikel 50 van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM niet voorbijgaan aan het herhaalde karakter van een identieke inbreuk zoals vastgesteld en met een waarschuwing bestraft bij beslissing 2022-033. De VRM besluit een administratieve geldboete op te leggen.

Bij het bepalen van het bedrag van de administratieve geldboete houdt de VRM rekening met het gegeven dat de uitzending van dergelijke reclame intussen is gestopt, alvast tot aan de uitspraak van de Raad van State in het annulatieberoep tegen beslissing 2022-033. De VRM besluit een administratieve geldboete van 5.000 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 April 2023
Beslissingsnummer:
2023-004
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek