Raadpleging over ontwerpen van beslissingen over het wholesale referentieaanbod van Telenet en Tecteo

De twee ontwerpen van beslissing die ter raadpleging worden voorgelegd hebben als doel de kwalitatieve aspecten van het door Telenet en Tecteo voorgestelde referentieaanbod te evalueren. De raadpleging loopt tot en met 20 februari 2013.

Op 1 juli 2011 heeft de CRC een beslissing genomen over de analyse van de markt voor televisieomroep in het Nederlandse taalgebied. In die beslissing worden een aantal verplichtingen opgelegd aan de operatoren met een sterke machtspositie: Telenet, Tecteo en Numéricable. Deze operatoren moeten hun netwerk openstellen voor alternatieve operatoren door volgende diensten aan te bieden: 

  • toegang tot een doorverkoopaanbod voor hun analoge-televisieaanbod;
  • toegang tot hun digitale-televisieplatform;
  • toegang tot een doorverkoopaanbod voor breedbandinternet

Bijkomend zijn deze operatoren ook onderworpen aan een transparantieverplichting waardoor ze een openbaar referentieaanbod bij deze drie wholesale toegangsverplichtingen moeten ontwikkelen. 

De ontwerpen zijn gericht op de elektronische communicatiesector. Bijgevolg is de tekst vrij technisch geformuleerd. Om ook het bredere publiek inzicht te bieden in de structuur en inhoud van het ontwerp werd ook een meer toegankelijke toelichting opgesteld.

Friday, 21 December 2012