Marktanalyse - Raadpleging over ontwerp van beslissing VRM betreffende wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetwerken in het Nederlandstalige grondgebied

De CRC-beslissing van 1 juli 2011 betreffende de analyse van de markt voor televisieomroep legt het opmaken van een referentieaanbieding op als transparantiemaatregel.

De eerder door de VRM gepubliceerde ontwerpen van beslissingen over de referentieaanbiedingen beschrijven de modaliteiten voor de concrete invulling van de openstelling van de kabel. Ze betroffen de voorbereiding van de "kwalitatieve" beslissing.

Daarnaast moet er ook een "kwantitatieve" beslissing genomen worden. Daarin wordt de prijs die door de dominante operator voor zijn diensten mag aangerekend worden bepaald.

Het ontwerp van beslissing dat nu voorgelegd wordt heeft betrekking op deze kwantitatieve aspecten. De raadpleging loopt tot en met 15 juni 2013.

Monday, 15 April 2013