Planning verder verloop marktanalyse

De publieke consultaties betreffende de uitvoeringsmaatregelen rond de openstelling van de kabel vorderen. De CRC oordeelt daarom dat het nuttig is de voorziene data voor de aanname van de definitieve beslissingen omtrent de kwantitatieve aspecten (aanname tarifaire maatregelen) en kwalitatieve aspecten (goedkeuring technische voorwaarden voor toegang) mee te delen.

Zie hiervoor de gekoppelde documenten.

Tuesday, 14 May 2013