CRC neemt besluiten aan betreffende de kwalitatieve aspecten van de referentieaanbiedingen van Brutélé, Coditel (Numéricable), Tecteo en Telenet

De Conferentie van Regulatoren voor de elektronische Communicatiesector (CRC) heeft op 3 september 2013 de besluiten aangenomen betreffende de kwalitatieve aspecten van de referentieaanbiedingen van Brutélé, Coditel (Numéricable), Tecteo en Telenet. Deze nieuwe besluiten werden genomen in uitvoering van het CRC-besluit van 1 juli 2011 dat aan de operatoren die op de markt als dominant worden beschouwd, verplichtingen oplegt inzake toegang en doorverkoop van hun wholesaleaanbiedingen.

Pro memorie, op 1 juli 2011 heeft de CRC een reeks beslissingen genomen met betrekking tot de analyse van de markt voor televisieomroep. In die beslissingen worden o.m. een aantal wholesaleverplichtingen opgelegd aan de operatoren met een sterke machtspositie, zijnde Brutélé, Tecteo, Coditel (Numéricable), en Telenet. Deze operatoren moeten hun netwerk openstellen voor alternatieve operatoren door de volgende diensten aan te bieden:

  • een doorverkoopaanbod van het analoge-televisieaanbod;
  • een toegang tot hun digitale-televisieplatform;
  • een doorverkoopaanbod van breedbandinternet.

In uitvoering van deze beslissingen, diende elke kabeloperator een referentieaanbod voor te leggen aan de CRC. Een referentieaanbod bevat alle nuttige informatie voor een geïnteresseerde alternatieve operator om het wholesaleaanbod van een kabelaar af te kunnen nemen. Dit wil zeggen alle informatie over de technische elementen (kwalitatieve elementen) en de respectieve rechten en plichten van de beide partijen. Na een publieke consultatie, heeft de CRC thans de referentieaanbiedingen goedgekeurd voor wat betreft die kwalitatieve aspecten middels bepaalde wijzigingen.

Na raadpleging van de Europese Commissie, zouden de beslissingen betreffende wholesaletarieven (de kwantitatieve aspecten) toepasselijk op de referentieaanbiedingen van Brutélé, Coditel (Numéricable), Tecteo en Telenet op de agenda van de volgende zitting van de CRC moeten geplaatst worden.

In de besluiten van 3 september vraagt de CRC dat de kabelaars hun referentieaanbiedingen wijzigen om tegemoet te komen aan de volgende doelstellingen:

  • ervoor zorgen dat alternatieve operatoren zelf een voorwaardelijk toegangssysteem (CAS) kunnen kiezen;
  • toelaten dat alternatieve operatoren 5 door de kabeloperator voorgestelde Internetprofielen te koop stellen alsook 2 eigen bijkomende profielen;
  • toestaan dat de alternatieve operatoren Video on demand (VoD) over breedband aanbieden;
  • kwaliteitsvolle service level agreements (SLA's) aanbieden aan de alternatieve operatoren.

Vanaf de inwerkingtreding van de CRC-besluiten, beschikken de kabeloperatoren over een implementatietermijn van 6 maanden die zal starten:

  • hetzij de dag waarop een eerste alternatieve operator aan de kabeloperator een intentieverklaring (letter of intent) zal overhandigen waarin hij zich ertoe verbindt onmiddellijk een vaste som te betalen die afhangt van de dienst die hij wil afnemen;
  • hetzij de dag waarop de kabeloperator en de alternatieve operator een toegangsovereenkomst wordt gesloten, als deze laatste niet geopteerd heeft voor een intentieverklaring.
Monday, 9 September 2013