Uitzenden reclame bij live kijken via VRT MAX: waarschuwing voor VRT

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT). Volgens de klager worden reclamespots getoond voorafgaand aan de live-uitzendingen via VRTNU. De klager geeft aan dat wie de live-uitzendingen van de VRT volgt via VRTNU (intussen gewijzigd in VRT MAX) meestal niet onmiddellijk kan aansluiten omdat een reclamespot van 15 tot seconden 20 wordt getoond.

De klager is van oordeel dat het Mediadecreet expliciet stelt dat de VRT geen reclame mag brengen, met uitzondering van radioreclame en van reclame gericht op zelfpromotie. Volgens de klager is er ook sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel omdat kijkers via een “Telenet-, TV-Vlaanderen- of Proximusabonnement” geen tijdelijke blokkering van de livestream ervaren door het inlassen van reclamespots.

Artikel 50 van het Mediadecreet legt de omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap een verbod op om reclame te brengen, behalve in het geval van radioreclame en reclame die gericht is op zelfpromotie. De voorliggende klacht heeft geen betrekking op reclame bij radio-uitzendingen (via internet) en uit het verweer van de VRT blijkt dat ze de getoonde spots niet kwalificeert als zelfpromotie. De twee uitzonderingen op het verbod voor de omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap om reclame te brengen, zijn in deze zaak niet van toepassing.

De kijker die ervoor kiest om “live” naar de televisie-uitzendingen van de VRT via VRT MAX te kijken, kan de audiovisuele programma’s uitsluitend gelijktijdig bekijken op basis van een programmaschema. Dit komt overeen met de definitie van een lineaire televisiedienst in het Mediadecreet. In voorliggend geval blijkt de lineaire omroepdienst te starten met een commerciële boodschap die wel degelijk in de lineaire omroepdienst vervat zit.

De VRM besluit dat de commerciële boodschappen, uitgezonden bij de livestream-televisie-uitzendingen op VRT MAX, beantwoorden aan de decretale definitie van reclame. Zij vallen bijgevolg onder de verbodsbepaling van artikel 50 van het Mediadecreet en vormen geen toegelaten andere vorm van commerciële communicatie overeenkomstig artikel 48 van het Mediadecreet.

Omdat de VRM zich voor het eerst uitspreekt over commerciële boodschappen uitgezonden bij het “live kijken” op VRT MAX, is een waarschuwing een gepaste sanctie.

Partij 1:
J.F.
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 November 2022
Beslissingsnummer:
2022-033
Type procedure:
Klacht