Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak over geschillen die gerezen zijn naar aanleiding van het uitzenden van programma's die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, van programma's die aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit of van programma's waarin discriminatie voorkomt tussen verschillende ideologische of filosofische strekkingen.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen is samengesteld uit negen leden waarvan vier leden beroepsjournalist zijn.

De huidige samenstelling van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen:

 • Leden:
  • Jan Kamoen, voorzitter
  • Leen d'Haenens, ondervoorzitter
  • Hubert Van Humbeeck
  • Tom Van Poppel
  • Désirée De Poot
  • Eva Lievens
  • Luc Hellin
  • Rik Otten
  • Bart Sturtewagen
 • Toegevoegde leden:
  • Nadine Balduck
  • Frieda Fiers
  • Hendrik Jozef Bloemen
  • Beatrijs Nielandt
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen

Van links naar rechts: Rik Otten, Hubert Van Humbeeck, Luc Hellin, Désirée De Poot, Hendrik Jozef Bloemen, Jan Kamoen, Beatrijs Nielandt, Frieda Fiers, Bart Sturtewagen, Eva Lievens en Leen d'Haenens