Jaarverslag 2022

In het voorliggend jaarverslag stellen we graag ons agentschap voor en bespreken we de belangrijkste verwezenlijkingen van de VRM in het afgelopen jaar. Zo is er in het jaarverslag onder andere ruime aandacht voor de beslissingen van de algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen, de werkzaamheden rond het rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen en de markanalyse, het toezicht op beheersovereenkomst van de openbare omroeporganisatie, het Content Creator Protocol, ...

In het luik 'nieuwe uitdagingen, bedenkingen en aanbevelingen' worden de Digitale Diensten Coördinatoren, de stimuleringsverplichting en de samenwerking tussen de regulatoren besproken.

Hier kan u het jaarverslag 2022 van de Vlaamse Regulator voor de Media raadplegen.