Procedure tegen vzw ZRO Mietje Stroel stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij VRM-beslissing 2022/021 (9 mei 2022) wordt vastgesteld dat vzw ZRO Mietje Stroel, erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 70 wel uitzendingen verzorgt te Zelzate 106.2 MHz, maar geen gebruik maakt van de zendmogelijkheden te Gent 107.3 MHz. Vzw ZRO Mietje Stroel wordt daarbij in gebreke gesteld en opgedragen om de toestand te regulariseren en uiterlijk op 15 juni 2022 aan alle voorschriften te voldoen.

Bij VRM-beslissing 2022/026 (27 juni 2022) blijkt dat de situatie ongewijzigd is.  Vzw ZRO Mietje Stroel wordt dan ook een tweede maal in gebreke gesteld en opgedragen om de toestand te regulariseren en uiterlijk op 1 september 2022 aan alle voorschriften te voldoen.

In het kader van de opvolging van beslissing 2022/026 stelt de onderzoekscel op 22 september 2022 ter plaatse vast dat vzw ZRO Mietje Stroel gebruik maakt van alle haar toegewezen zendmogelijkheden.

Bijgevolg wordt de opgestarte procedure op tegenspraak stopgezet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 October 2022
Beslissingsnummer:
2022-030
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek