Klacht (D.V.) tegen promoclip De Allerslimste Mens ter Wereld: afstand van geding

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 1 september 2022 wordt bij de VRM een klacht ingediend tegen nv SBS Belgium. De klacht heeft betrekking op het nieuwe promoclipje voor de quiz 'De Allerslimste Mens ter Wereld', te zien op 'Youtube'.

De klager voert hierbij aan: "Niet alleen is dit fragment pure Godslaster, ik neem hier eveneens persoonlijk aanstoot aan gelet op het feit dat ik geloof dat de kruisiging van Jezus Christus een realiteit was en de gevolgen hiervan er nog steeds zijn: met name dat al wie gelooft dat Jezus voor zijn of haar zonden is gestorven, begraven werd en terug opgewekt uit de dood door God zelf, behouden zal worden. Dit weerzinwekkende fragment bagatelliseert het offer dat Jezus bracht en beledigt mijn persoonlijk geloof."

Per mail van 21 september 2022 geeft de klager aan dat hij na het lezen van het verweer van nv SBS Belgium zijn klacht wens in te trekken.

Bijgevolg stelt de VRM afstand van geding vast.

 

Partij 1:
D.V.
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 19 October 2022
Beslissingsnummer:
2022-032
Type procedure:
Klacht