Licentie voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk (nv Norkring België – frequentiekanalen 49, 53 en 59) ingetrokken.

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij VRM-beslissing 2009-051 werd aan NV Norkring België een licentie voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk toegekend, dit voor een termijn van vijftien jaar.

Deze 7 pakketten van digitale frequenties (waaronder de frequentiekanalen 49, 53 en 59) maakten deel uit van het digitaal frequentieplan, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken.

Artikel 201, § 2, tweede lid, van het Mediadecreet bepaalt dat de frequentieblokken en -kanalen uit het digitaal frequentieplan, die geheel of gedeeltelijk zijn toegekend aan de aanbieder van een etheromroepnetwerk, kunnen worden ingetrokken, vervangen of gewijzigd ten gevolge van internationale of Europese regelgeving en verplichtingen.

Bij een besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022, werden de frequentiekanalen 49, 53 en 59 opgeheven uit het digitaal frequentieplan. Deze frequentiekanalen (die behoren tot de 700MHz-band) kunnen ten gevolge van Europese regelgeving en verplichtingen namelijk niet langer gebruikt worden voor omroeptransmissie door de Vlaamse Gemeenschap en zullen gebruikt worden voor mobiele breedbanddiensten waarvoor de federale overheid de frequenties toekent.

Ingevolge het verdwijnen van de rechtsbasis (door het reeds vermelde besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022), kan nv Norkring België geen gebruik meer maken van de kanalen 49, 53 en 59 voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk.

Bijgevolg trekt de VRM de licentie voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk, toegekend aan nv Norkring België bij VRM-beslissing 2009-051, in voor wat betreft de frequentiekanalen 49, 53 en 59.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Norkring België
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 October 2022
Beslissingsnummer:
2022-027
Type procedure: