VRM legt AVS geldboete op van 3.000 euro (diverse inbreuken op het Mediadecreet)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (26 maart 17u-20u), waaronder AVS (VZW Audio Video Studio Oost-Vlaamse Televisie).

Uitzenden sponsorboodschap zonder sponsoridentificatie / - logo

Bij het programma ‘AVS-Weekend’ wordt een sponsorvermelding uitgezonden voor een kledingwinkel. De sponsorvermelding bevat echter geen sponsoridentificatie (of sponsorlogo).

Artikel 91, 3°, van het Mediadecreet schrijft voor dat kijkers duidelijk moeten worden gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Een sponsorvermelding dient daartoe een duidelijk identificerend element te bevatten: een duidelijk logo en/of auditieve en/of geschreven tekst.

Bijgevolg heeft AVS een inbreuk begaan op artikel 91, 3°, van het Mediadecreet.

Niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing

Het programma ‘AVS-Wonen’ wordt tijdens de onderzochte periode meermaals uitgezonden. AVS geeft de aanwezigheid van productplaatsing in het programma aan door het tonen van een PP-logo bij de aanvang en het einde ervan.

Het programma heeft een duurtijd van ongeveer 18 minuten. In die tijdspanne komen drie reportages voor.  De eerste reportage heeft een architectenburo als onderwerp, de tweede reportage bestaat uit een gesprek met een deskundige die de trends in textiel toelicht. In de derde reportage bezoekt de presentatrice een interieurzaak.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat het programma in grote mate steunt op de medewerking van de betrokken handelszaken en/of commerciële spelers die door hun aanwezigheid in het programma ook de kans krijgen om zichzelf te promoten. In de derde reportage, waarin de interieurzaak wordt bezocht, is de productplaatsing niet in overeenstemming met de voorwaarden uit artikel 100, § 1, van het Mediadecreet.

De interieurzaak en haar aanbod krijgen nagenoeg alle aandacht, op een zodanige manier (o.m. door de uitspraken en opmerkingen van de presentatrice en de zaakvoerder, de visuele vermeldingen en de lovende commentaren en aanprijzingen) dat de omroeporganisatie de limieten van de aandacht die ingeval van productplaatsing aan handelszaken, -merken, producten en diensten mag worden besteed, overschrijdt. Er is dan ook sprake van overmatige aandacht.

Bijgevolg heeft AVS een inbreuk begaan op artikel 100, § 1, 2° en 3°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat dergelijke inbreuken niet voor het eerst bij AVS worden vastgesteld.  De VRM besluit een administratieve geldboete van 3.000 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Audio Video Studio Oost-Vlaamse Televisie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 7 July 2022
Beslissingsnummer:
2022-023
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek