Klacht tegen NV SBS Belgium (Play4 – Extreme Makeover Vlaanderen) kennelijk onontvankelijk

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht m.b.t. het programma ‘Extreme Makeover Vlaanderen’, dat zal worden uitgezonden op ‘Play4’ van nv SBS Belgium.

De klager geeft aan dat hij drie minderjarige kinderen heeft die zullen deelnemen aan een toekomstige uitzending van het programma. Door middel van de klacht bij de VRM wil de klager de deelname van zijn minderjarige kinderen aan een toekomstig programma tegenhouden. De klager voert verschillende redenen aan, zoals mogelijke stigmatisatie van de kinderen of het gegeven dat zijn toestemming onder druk zou zijn verleend, maar geeft hierbij niet aan op welke manier de mediaregelgeving zou zijn geschonden.

De bevoegdheid van de Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen is steeds beperkt tot het toetsen van programma’s die reeds zijn uitgezonden door aanbieders van omroepdiensten. Een klacht kan slechts een uitgezonden programma tot voorwerp hebben.

De Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak over geschillen die gerezen zijn naar aanleiding van de toepassing van artikel 38, 39, 40/1, 42, 72, 5°, 176/4, § 1, 1°, en artikel 176/4, § 1, 2°, van het Mediadecreet. Geen van deze decretale bepalingen heeft betrekking op de door de klager aangevoerde bezwaren. Dat geldt ook voor de in artikel 42 van het Mediadecreet bedoelde bescherming van minderjarigen, die namelijk betrekking heeft op de bescherming tegen schadelijke inhoud bij het bekijken van televisiediensten en dus niet op de deelname van minderjarigen aan programma’s.

Het voorwerp van de klacht, de deelname van zijn kinderen aan een toekomstig programma, behoort aldus niet tot de bevoegdheid van de Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen. De klacht voldoet dan ook kennelijk niet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

De klacht wordt bijgevolg kennelijk onontvankelijk verklaard.

Partij 1:
X
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 29 April 2022
Beslissingsnummer:
2022-019
Type procedure:
Klacht