Vzw Digitaal (Classixx) dient zich uiterlijk op 31 mei 2022 te conformeren aan de regelgeving

Korte samenvatting van de beslissing:

Overzicht van de feiten:

Vzw Digitaal (roepnaam: Classixx) werd bij ministerieel besluit van 15 juni 2018 voor een termijn van 9 jaar erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 51 (lokaliteit Deinze 105.1 MHz, Gavere 107.9 MHz en Nazareth 107.5 MHz).

Op 25 januari 2021 werd vzw Digitaal wegens het ongebruikt laten van de frequentie 107.5 MHz te Nazareth in een procedure op tegenspraak bij de VRM betrokken. Deze procedure werd echter stopgezet bij VRM-beslissing 2021/015 (8 maart 2021), nadat uit eerdere controles was gebleken dat vzw Digitaal alsnog gebruik was beginnen te maken van de toegewezen zendmogelijkheden te Nazareth.

Bij controles op 17 september 2021, 20 oktober 2021 en 4 februari 2022 heeft de onderzoekscel van de VRM echter vastgesteld dat vzw Digitaal de uitzendingen via de frequentie 107.5 MHz sinds geruime tijd opnieuw heeft gestaakt. De onderzoekscel van de VRM legt hierover op 8 februari 2022 een onderzoeksrapport voor aan de algemene kamer.

Op 23 februari 2022 ontvangt de VRM van vzw Digitaal een aanvraag tot wijziging van zendvergunning voor de frequentie 107.5 MHz te Nazareth.

 

Beoordeling door de VRM:

Vzw Digitaal werd met ingang van 15 juni 2018 erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor het Frequentiepakket 51. Uiterlijk op 15 juni 2019 diende vzw Digitaal de uitzendingen te verzorgen op de drie haar toegewezen frequenties.

Vzw Digitaal erkent dat zij inderdaad opnieuw geen gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheid voor de lokaliteit 107.5 MHz (Nazareth).

Bijgevolg voldoet vzw Digitaal, door één van de drie aan haar toegekende frequenties onbenut te laten, niet aan haar uitzendverplichtingen uit artikel 133, § 1, eerste lid, en artikel 144, eerste lid, van het Mediadecreet zoals die ook voortvloeien uit artikel 134, § 6, en artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet.

De VRM kan de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie intrekken in geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden. Een intrekking moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling door de VRM die de omroeporganisatie de kans biedt, ten vroegste binnen de maand, aan alle voorschriften te voldoen (overeenkomstig artikel 39 van het Procedurebesluit).

VZW Digitaal krijgt bijgevolg uiterlijk tot 31 mei 2022 de tijd om zich te conformeren door gebruik te maken van alle haar toegewezen zendmogelijkheden, dit overeenkomstig de door VZW Digitaal aangevraagde, gewijzigde zendvergunning voor frequentie 107.5 MHz te Nazareth.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Digitaal
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 April 2022
Beslissingsnummer:
2022-011
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek