Klacht VZW Lokale Radio Impakt tegen vijf lokale radio-omroeporganisaties ongegrond

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontvangt een klacht van VZW Lokale Radio Impakt wegens storingen van hun “signaal” door vijf lokale radio-omroeporganisaties: VZW Magic FM, VZW Eeklose Vrije Radio Omroep, VZW Vrije Radio Neutraal, VZW Digitaal en VZW Radio West.

Met een onderzoeksrapport van 6 januari 2022 rapporteert de onderzoekscel van de VRM over de resultaten van de verschillende controles die zijn uitgevoerd bij de vijf betrokken lokale radio-omroeporganisaties. Uit de vaststellingen van de onderzoekscel, gebaseerd op meetonderzoeken op verschillende data gespreid over meerdere maanden, kan niet worden afgeleid dat er storingen worden veroorzaakt door de uitzendingen van VZW Magic FM, VZW Eeklose Vrije Radio Omroep, VZW Vrije Radio Neutraal, VZW Digitaal en VZW Radio West op de uitzendingen van VZW Lokale Radio Impakt.

De storingen door uitzendingen van deze vijf lokale radio-omroeporganisaties ten aanzien van de klagende partij zijn bijgevolg niet bewezen.

De klacht van VZW Lokale Radio Impakt wordt bijgevolg ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

Partij 1:
VZW Lokale Radio Impakt
Partij 2:
VZW Magic FM, VZW Eeklose Vrije Radio Omroep, VZW Vrije Radio Neutraal, VZW Digitaal, VZW Radio West
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 April 2022
Beslissingsnummer:
2022-005
Type procedure:
Klacht