9.1. Marktanalyse: aanvang nieuwe cyclus

Op 29 juni 2018 nam de CRC een aantal beslissingen in verband met de analyse van de breedband- en omroepmarkten. In 2021 werden de laatste implementatiebeslissingen genomen waarmee de cyclus van 2018 werd afgerond.

In 2021 werden reeds de eerste voorbereidende stappen in het volgende marktanalysetraject gezet.

De eerste etappe in de cyclus van de nieuwe marktanalyse is een enquête bij de operatoren, die in het voorjaar 2021 door het BIPT gestart is. We hebben 11 reacties ontvangen, die worden bestudeerd in de werkgroep.

Een volgende stap is een consumentenenquête om de productmarkt te bepalen (welke producten beschouwen consumenten als substituten): met de voorbereiding van de vragenlijst werd eind 2021 gestart, en de bevraging zal begin 2022 worden uitgevoerd.

Daarna volgt nog een economisch-technische analyse. Verwacht wordt dat de studie in het eerste trimester van 2022 van start zal gaan.