5.3. Samenwerking met andere NRI'S

In het kader van het samenwerkingsakkoord werden in 2021 door het BIPT, de CSA en de Medienrat aan de VRM een aantal ontwerpbeslissingen voorgelegd, namelijk:

 • Ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT betreffende de maandelijkse tarieven voor wholesaletoegang tot het FTTH-netwerk van Proximus;
 • Ontwerp van de MEDIENRAT betreffende de goedkeuring van de referentieaanbiedingen van VOO nv in het Duitse taalgebied;
 • Ontwerpbesluit van het BIPT betreffende de goedkeuring van de referentieaanbiedingen van Telenet voor toegang tot het televisieaanbod in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en voor toegang tot het breedbandaanbod;
 • Ontwerpbesluit van het BIPT betreffende de goedkeuring van de referentieaanbiedingen van Brutélé voor toegang tot het televisieaanbod in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en voor toegang tot het breedbandaanbod;
 • Ontwerpbesluit van het BIPT betreffende de goedkeuring van de referentieaanbiedingen van VOO voor toegang tot het breedbandaanbod;
 • PROJET DE DÉCISION du CSA concernant l’approbation de l’offre de référence de Telenet S.A. pour l’accès à l’offre de télévision dans la région de langue française;
 • PROJET DE DÉCISION du CSA concernant l’approbation de l’offre de référence de VOO S.A. pour l’accès à l’offre de télévision dans la région de langue française;
 • Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende de verlenging van de 2G- en 3G-vergunningen;
 • Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT - toewijzing van exclusieve frequentiebanden voor het gebruik van straalverbindingen;
 • Ontwerpbesluit betreffende de toekenning aan Tranzcom N.V. van een vergunning voor de exploitatie van een openbaar netwerk;
 • Ontwerpbesluit aangaande de uitbreiding van de gebruiksrechten van Citymesh in de 3.5 GHz frequentieband;
 • Ontwerp van beslissing betreffende de analyse van de enige heffingen (“one-time fees”) en de maandelijkse huurprijs “sla repair” van de referentieaanbiedingen van Telenet en Voo nv in het Nederlandse taalgebied;
 • Projet de décision l’analyse des redevances uniques (« one-time fees ») des offres de référence des câblo-opérateurs pour l’accès à l’offre de télévision dans la région de langue française;
 • Ontwerp van beslissing betreffende de analyse van de enige heffingen (“one-time fees”) en de maandelijkse huurprijs “sla repair” van de referentieaanbiedingen van Telenet en Voo nv in het Nederlandse taalgebied;
 • Ontwerpbesluit betreffende de toekenning aan Entropia critical networks  N.V. van een vergunning voor de exploitatie van een openbaar netwerk voor radiocommunicatie;
 • Besluit van de Raad betreffende de technische en operationele voorwaarden nodig om schadelijke storingen in de frequentieband 2500-2690 MHz te vermijden;
 • Samenwerkingsakkoord - Ontwerpbesluit betreffende de technische en operationele voorwaarden nodig om schadelijke storingen in de 1920-1980 - en de 2110-2170 MHz frequentiebanden te vermijden;
 • ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van [dd/mm/2021] met betrekking tot de verificatie en goedkeuring van de door het Fonds van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden vergoedbare kosten voor de periode van 01 januari 2020 tot 31 december 2020;
 • Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van DD MM JJ met betrekking tot de analyse van het BROTSoLL-referentieaanbod van Proximus voor hoogwaardige toegangsdiensten;
 • ontwerpbesluit betreffende de toekenning aan LJ Network Holding BV van de vergunning voor de exploitatie van een openbaar radionetwerk;
 • ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende de verlenging van de 2G- en 3G-vergunningen;
 • Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT met betrekking tot het afsluiten van de inbreukprocedure ten opzichte van Proximus voor het niet waarborgen van een ononderbroken toegang tot de nooddiensten;
 • Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT - technische en operationele voorwaarden nodig om schadelijke storingen - 3400-3800MHz-ban te vermijden
 • Ontwerpbesluit van het BIPT betreffende een geschil ingesteld door VOO en Brutélé tegen Orange Belgium;
 • Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT inzake de toekenning van spectrum op 700MHz en 800 MHz voor het opzetten en exploiteren van een zendinstallatie in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee.

Bij de meeste van deze dossiers heeft de VRM geen inhoudelijke opmerkingen geformuleerd bij het overgezonden ontwerpbesluit. Voor een aantal marktanalysedossiers werd de CRC gevat door de regulatoren die hier deel van uitmaken.