Het jaarverslag in een notendop

De algemene kamer van de VRM nam in 2021 46 beslissingen. Voor het vierde jaar op rij vormen de beslsisingen in radio-gerelateerde zaken de meerheid van de beslissingen van de algemene kamer. Het aantal beslissingen in zaken omtrent misnoegde kandidaten die bij de vorige erkenningsronde in 2017 uit de boot vielen maar nauwgezet  in het oog houden of de erkende radio-omroeporganisatie de regelgeving ter zake wel naleeft, blijft ook in 2021 aanzienlijk hoog en is zelfs nog licht gestegen.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen nam in 2021 1 beslissing. Het betreft een klacht tegen VRT met betrekking tot de live-uitzending op VRTNWS van de juridische verdediging van Sihame El Kaouakibi in een gerechtelijk geschil. De klacht werd door de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen onontvankelijk verklaard.

Het overgrote deel van de 2021 genomen beslissingen zijn het gevolg van een ambtshalve onderzoek. Het voorbije jaar voerde de VRM maar liefst 389 monitoringsopdrachten uit bij de openbare, regionale en particuliere televisie-omroeporganisaties. Er waren 457 opnamemomenten bij de openbare en particuliere radio-omroeporganisaties.

Aan het einde van dit jaarverslag situeert de VRM nog enkele bedenkingen en aanbevelingen. Deze hebben onder andere  te maken met de marktanalyse, de digitalisering van het medialandschap die het berekenen van mediaconcentratie uitdagender maakt, de stimuleringsverplichting en de samenwerking tussen de regulatoren.