Voorwoord

Hoewel we het met z'n allen anders hadden gehoopt, domineerde de coronapandemie in 2021 nog steeds ons dagdagelijks leven. Er waren momenten waarop het normale leven, van vóór de pandemie, bijna terug was. Waar we hoopten het vervelende virus en alle voorzorgsmaatregelen eindelijk achter ons te kunnen laten. Maar evengoed waren er momenten waarop we weer dicht aanleunden tegen een (semi-) lockdown.

Het voorbije jaar dienden we als samenleving en als individu wendbaar te zijn. We moesten ons continu aanpassen aan nieuwe besmettings- en ziekenhuiscijfers, aan nieuwe coronamaatregelen. Ook bij de Vlaamse Regulator voor de Media stond wendbaarheid centraal. Net zoals het voorgaande jaar kon de werking van de VRM dankzij de digitalisering probleemloos doorgaan. Maar toch snakten we naar 'echte contacten'. Tussen de golven van de coronapandemie door keerde het personeel van de VRM, binnen het kader van de toegelaten coronamaatregelen, terug naar kantoor en kon zo naar een vaste regelmaat worden gestreefd. Dat ook jullie snakten naar het hernieuwen van de contacten bleek uit de grote respons op ons jaarlijks symposium. We kozen ervoor om dit fysiek te laten doorgaan en waren verheugd jullie allen zo talrijk terug te zien. Na een jaar van digitale aanwezigheid konden we ook al gedeeltelijk terugkeren naar universiteiten en hogescholen om er onze gastlezingen te verzorgen.

Door de omzetting van de aangepaste Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten werd het toepassingsgebied van de Vlaamse mediaregelgeving dit jaar uitgebreid naar de sociale mediaplatformen. Hierdoor is het Mediadecreet voortaan ook van toepassing op elke in Vlaanderen gevestigde content creator, vlogger en influencer die een audiovisuele mediadienst aanbiedt.
In het voorjaar van 2021 werd de administratie van de VRM uitgebreid met twee Social Media Watchers. Na veelvuldig overleg met individuele content creators, vertegenwoordigers van deze sector, betrokken organisaties en andere overheidsinstanties stelde de VRM het Content Creator Protocol (CCP) op. Dit protocol werd in december 2021 op de website gepubliceerd. De VRM stelt het ter beschikking van de content creators, vloggers en influencers die daardoor makkelijk kunnen terugvinden met welke regels ze rekening moeten houden wanneer ze een video online willen plaatsen. De Social Media Watchers van de VRM monitoren intussen de naleving van de mediaregelgeving door de content creators. Ze staan ter beschikking voor alle vragen of eventuele problemen rond de toepassing van het CCP.

In het voorliggende jaarverslag stellen we graag ons agentschap aan je voor en bespreken we de belangrijkste verwezenlijkingen van de VRM in het afgelopen jaar. In het onderdeel 'nieuwe uitdagingen, bedenkingen en aanbevelingen' kijken we ook reeds vooruit en plaatsen we enkele aanbevelingen van de VRM in de kijker. 

 

Matthias Storme (voorzitter raad van bestuur)
Joris Sels (gedelegeerd bestuurder)