Waarschuwing voor vzw Radio Expres (Antwerpen 105.4 FM - wijziging locatie studio)

Korte samenvatting van de beslissing:

VZW Radio Tele Randstad legt op 2 augustus 2021 een klacht neer tegen lokale radio-omroeporganisatie vzw Radio Expres.

Volgens de klagende partij leeft vzw Radio Expres haar erkenningsdossier en de daarbij horende erkenning voor frequentiepakket 012 niet na.

Op 26 augustus 2021 heeft de onderzoekscel van de VRM in het kader van de voorliggende klacht een controleverslag voorgelegd met betrekking tot de uitzendingen van vzw Radio Expres op frequentie 105.4 FM te Antwerpen. Volgens de onderzoekscel van de VRM zendt vzw Radio Expres programma’s uit met presentatie, met om het uur een nieuwsbulletin en brengt de radio-omroeporganisatie geregeld lokaal nieuws en aankondigingen.

Op 19 oktober 2021 heeft de onderzoekscel van de VRM nog een controleverslag voorgelegd. De onderzoekscel heeft daarbij op 19 oktober 2021 (8u-19u) de uitzendingen beluisterd en ziet daarbij haar bevindingen van de vorige controle bevestigd.

 

Beoordeling ten gronde:

Lokale radio-omroeporganisaties moeten zich gedurende de hele duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden en het erkenningsdossier houden, tenzij ze – waar toegestaan – via kennisgeving aan de VRM wijzigingen aanbrengen. Wijzigingen mogen er in ieder geval nooit toe leiden dat wordt afgeweken van het profiel waarvoor de lokale radio-omroeporganisatie is erkend.

VZW Radio Expres is erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 012 – Antwerpen [105.4 FM] bij ministerieel besluit van 5 april 2019.  De erkenning is gebeurd op basis van het kandidaatstellingsdossier dat vzw Radio Expres had ingediend na publicatie van de oproep op 13 februari 2018.

Sindsdien heeft de VRM geen kennisgevingen of aanvragen ontvangen van vzw Radio Expres dat zij wijzigingen zou willen aanbrengen in de gegevens zoals vermeld in het erkenningsdossier. Dit betekent dat vzw Radio Expres zich dus niet alleen aan de basisvoorwaarden dient te houden, maar ook aan alle andere gegevens uit haar oorspronkelijke erkenningsdossier.

De vaststellingen door de onderzoekscel van de VRM stemmen overeen met de basisvoorwaarden voor erkenning en de inhoud en het profiel uit het erkenningsdossier van vzw Radio Expres waarop het erkenningsbesluit is gesteund. Bijgevolg heeft vzw Radio Expres geen inbreuk op artikel 146, § 2, eerste lid, van het Mediadecreet begaan.

Tijdens de hoorzitting geeft VZW Radio Expres toe dat haar studio niet langer gevestigd is op het oorspronkelijke adres en dat zij op zoek is naar een nieuwe geschikte locatie. Deze wijziging betreft geen verboden wijziging aan de basisvoorwaarden van de erkenning. De (locatie van de) radiostudio moet wel worden beschouwd als (informatie over de) technische (zend)infrastructuur in de ruime zin, en vormt dan ook een aanvullend kwalificatiecriterium. Hieraan mogen wijzigingen worden aangebracht, maar de VRM moet ook steeds van deze wijzigingen op de hoogte worden gebracht. VZW Radio Expres heeft echter nagelaten om dit te doen. Voor deze tekortkoming aan haar kennisgevingsplicht wordt VZW Radio Expres gewaarschuwd.

De klacht van VZW Radio Tele Randstad tegen vzw Radio Expres wordt door de VRM ontvankelijk maar ongegrond verklaard, behalve wat het onderdeel over de wijziging van de locatie van de studio betreft.

Partij 1:
vzw Radio Tele Randstad
Partij 2:
VZW Radio Expres
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 November 2021
Beslissingsnummer:
2021-041
Type procedure:
Klacht