Klacht tegen VRT ongegrond (reclame / sponsoring)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht tegen de VRT. Volgens de klager zou er op 23 mei 2021 voor en na het programma "Great American Railroad Journeys" een "(weliswaar zeer korte)" reclamespot zijn uitgezonden. 

Artikel 50, eerste lid, van het Mediadecreet bepaalt dat het de omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap verboden is om reclame te brengen, met uitzondering van radiocreclame en van reclame die gericht is op zelfpromotie.

De VRM oordeelt dat de betrokken spot volgens het Mediadecreet geen reclamespot is, maar een sponsorboodschap. Deze voldoet aan de decretale voorwaarden.

Bijgevolg wordt de klacht tegen de VRT ongegrond verklaard.

Partij 1:
Y.V.
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 July 2021
Beslissingsnummer:
2021-033
Type procedure:
Klacht