Procedure op tegenspraak tegen VZW Vrije Radio Aarschot stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 6 januari 2021 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door VZW Vrije Radio Aarschot (roepnaam ‘Yesterdayland online’).

De algemene kamer beslist daarop om een procedure op tegenspraak op te starten voor wat betreft de frequentie Kampenhout 107.0 MHz.

Op 16 februari 2021 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat de uitzendingen van VZW Vrije Radio Aarschot in Kampenhout van start zijn gegaan.

Bijgevolg wordt de procedure op tegenspraak tegen VZW Vrije Radio Aarschot stopgezet.

Mediadecreet

'§6. Als de landelijke, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de ingangsdatum van de erkenning nog niet uitzendt via minstens de helft van de toegekende frequenties, kan de Vlaamse Regulator voor de Media de erkenning ambtshalve intrekken'

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Vrije Radio Aarschot
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 11 May 2021
Beslissingsnummer:
2021-024
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek