Procedure op tegenspraak tegen VZW Lokale Radio Impakt stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 21 januari 2021 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door VZW Lokale Radio Impakt (roepnaam ‘Ijzerradio’).

De algemene kamer beslist daarop om een procedure op tegenspraak op te starten voor wat betreft frequenties Diksmuide 107.3 MHz en Kortemark 106.6 MHz.

Op 16 maart 2021 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat de uitzendingen van VZW Lokale Radio Impakt in Diksmuide en Kortemark te beluisteren zijn.

Bijgevolg wordt de procedure op tegenspraak tegen VZW Lokale Radio Impakt stopgezet.

Mediadecreet

'§6. Als de landelijke, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de ingangsdatum van de erkenning nog niet uitzendt via minstens de helft van de toegekende frequenties, kan de Vlaamse Regulator voor de Media de erkenning ambtshalve intrekken'

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Lokale Radio Impakt
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 11 May 2021
Beslissingsnummer:
2021/025
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek