Klacht tegen VZW Radio Mid West Limburg (radio Hasselt 1) ongegrond verklaard

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht tegen VZW Radio Mid West Limburg (radio Hasselt 1). Volgens de klager zou sinds half december 2019 niet continu zijn uitgezonden op één van beide frequenties uit het frequentiepakket (107.6 MHz) en zou sinds april 2020 helemaal niet meer worden uitgezonden op die frequentie. De klager wijst erop dat de radio nochtans reeds 3 jaar over een erkenning beschikt om op beide frequenties uit te zenden.

Radio Hasselt 1 ontkent met klem dat er geen uitzendingen zouden geweest zijn sinds begin april 2020 maar erkent wel dat er onderbrekingen zijn geweest ten gevolge van technische problemen. De radio-omroeporganisatie geeft aan intussen aan het uitzenden zijn.

Tijdens een luistercontrole op 5 januari 2021 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat Radio Hasselt 1, in tegenstelling tot een eerdere controle op 15 december 2020, uitzendingen verzorgt op frequentie 107.6 MHz te Kortessem.

Radio Hasselt 1 maakt in haar verweer aannemelijk waarom zich onderbrekingen in de uitzendingen hebben voorgedaan die buiten haar wil plaatsvonden. Daardoor kan verklaard worden waarom er op 15 december 2020 geen uitzendingen door de onderzoekscel werden vastgesteld.

De VRM kan verder enkel vaststellen dat radio Hasselt 1 minstens sinds 5 januari 2021 uitzendingen verzorgt op de frequentie 107.6 MHz te Kortessem. De radio-omroeporganisatie zendt dus binnen het haar toegewezen zendgebied uit waardoor haar dan ook geen inbreuk op het Mediadecreet kan worden verweten.

De klacht tegen VZW Radio Mid West Limburg wordt bijgevolg ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

 

Mediadecreet

“§ 1. Landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties zenden binnen het aan hen toegewezen zendgebied in FM uit. De omroepprogramma's van landelijke, regionale, netwerk- en lokale radioomroeporganisaties kunnen worden doorgegeven via de kabelomroepnetwerken, via etheromroepnetwerken, via satellietomroepnetwerken of via het internet. De landelijke en regionale radio-omroeporganisaties die hun omroepprogramma's niet op eigen initiatief doorgeven via etheromroepnetwerken die bestemd zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's, zijn verplicht dit te doen uiterlijk op 1 september 2018. De netwerkradio-omroeporganisaties geven uiterlijk op 1 september 2019 hun omroepprogramma’s door via etheromroepnetwerken die bestemd zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma’s. De uitzending van de radio-omroepprogramma's van de landelijke en regionale radio-omroeporganisaties in FM zal worden stopgezet. De Vlaamse Regering bepaalt de datum van die afschaffing van de FMuitzendingen en de modaliteiten ervan. Die datum is afhankelijk van een tweejaarlijks monitoringsrapport waarin de evolutie van de groei van het totale digitale radio luisteren, de DAB+-progressie en de resultaten van sectorgedragen overleg worden nagegaan.”

Partij 1:
R.J.
Partij 2:
VZW Radio Mid West Limburg
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 March 2021
Beslissingsnummer:
2021-014
Type procedure:
Klacht