Bescherming minderjarigen: VRM legt VTM4 boete op van 12.500 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht tegen de uitzending van de film ‘The Guest’ op VTM4 (woensdag 30 september 2020, 13u10 – 14u40). Volgens de klager bevat de film “expliciet en gratuit geweld ongeschikt op dit uitzenduur” en is de film niet geschikt voor kijkers onder de 16 jaar. De klager is van mening dat kinderen onder de 16 jaar hier een traumatische ervaring kunnen aan overhouden. Volgens de klager is er bovendien geen enkele waarschuwing getoond en is alleszins tijdens het zappen niet aangegeven dat de film niet geschikt is voor -16-jarigen.

Artikel 42 van het Mediadecreet bevat enerzijds een absoluut verbod op uitzendingen die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen “ernstig zouden kunnen aantasten” en anderzijds een relatief verbod met betrekking tot uitzendingen die “schade zouden kunnen toebrengen”.

Uitzendingen die onder het relatieve verbod vallen mogen enkel worden getoond indien ofwel door technische maatrelgen (codering) ofwel door de keuze van het tijdstip van uitzending wordt gewaarborgd dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren. Bij ongecodeerde uitzendingen moet bovendien, naast de keuze van het tijdstip van de uitzending, een akoestische waarschuwing of visueel symbool worden gebruikt, overeenkomstig artikel 42, derde lid, van het Mediadecreet.

Door de erg gewelddadige scènes is ‘The Guest’ naar het oordeel van de VRM totaal ongeschikt voor jonge kinderen. Zij kunnen de beelden niet in een juiste context plaatsen en er emotioneel geen afstand van nemen, wat kan leiden tot afstomping voor geweld, het aanjagen van angst of het aanwakkeren van agressie. De indringendheid van het expliciete en meedogenloze geweld in de film, vaak gepaard met ernstige verwondingen en veel bloedvergieten zijn elementen die het risico op schadelijke gevolgen versterken. De VRM is van oordeel dat de film leeftijds- en ontwikkelingsinadequaat voor kinderen en jongeren tot 16 jaar. Het risico bestaat dat de inhoud schade toebrengt aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen overeenkomstig artikel 42, tweede lid, van het Mediadecreet.

In voorliggend geval nam VTM4 geen technische maatregelen die konden waarborgen dat minderjarigen de film normaliter niet zouden zien. Gezien de afwezigheid van afdoende technische maatregelen dienden minderjarigen, in dit geval kinderen en jongeren onder de 16 jaar, bijgevolg door een gepast uitzendtijdstip, en waarschuwing of symbool, beschermd te worden tegen het zien van de film. De film, hoewel voorafgegaan door een waarschuwing, wordt uitgezonden rond 13u10, een tijdstip waarop een breed publiek kan worden bereikt, met name schoolgaande kinderen die op woensdag een vrije namiddag hebben.

De VRM besluit dat de bepalingen van artikel 42, tweede lid, van het Mediadecreet worden geschonden met de uitzending van de film ‘The Guest’ (VTM4) omstreeks 13u10.

Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM er niet aan voorbij gaan dat de inhoud van de uitgezonden film uitermate gewelddadig en agressief is. Er bestaat dan ook geen twijfel over de mogelijke schadelijkheid ervan voor minderjarigen. Het geweld beperkt zich bovendien niet tot een enkele scène of een kort fragment, maar gaat onverminderd door gedurende de hele film.

Bovendien heeft CAZ (voorganger van VTM4) in het verleden reeds een gelijkaardige inbreuk begaan die toen werd bestraft met een administratieve geldboete van 2.500 euro. Naar aanleiding van deze beslissing heeft de omroeporganisatie eind 2018 aangegeven haar dienst ‘scheduling’ met aandrang te vragen om extra aandacht te besteden aan het uitzenduur van (herhalingen van) dergelijke films. Deze nieuwe inbreuk toont aan dat deze werkwijze niet volstaat om te garanderen dat een soortgelijke inbreuk zich opnieuw voordoet.

De VRM besluit VTM4 een administratieve geldboete van 12.500 euro op te leggen.


Twitterwww.twitter.com/vrmmedia
Whatsapp-verzendlijst: +32 492 13 07 03 (voeg VRM toe aan het adresboek in je smartphone en stuur in Whatsapp een bericht met 'naam voornaam, inschrijving'
LinkedinOnze Linkedin-pagina kan bereikt worden via deze link.
Facebook: Onze Facebook-pagina kan bereikt worden via deze link.
Of schrijf in op onze nieuwsbrief 

Mediadecreet

“Lineaire televisieomroeporganisaties mogen geen programma's uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, met name programma's waarin pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld voorkomen.

Deze bepaling geldt ook voor andere programma's die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen in het verzorgingsgebied of zendgebied de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

Als dergelijke programma's ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een akoestische waarschuwing of moeten ze gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een visueel symbool.

De bepalingen van het eerste en het tweede lid gelden ook voor aankondigingen van programma's die uitgezonden worden door lineaire televisieomroeporganisaties”.

Partij 1:
S.R.
Partij 2:
NV Bites Europe
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 7 December 2020
Beslissingsnummer:
2020-042
Type procedure:
Klacht