VRM legt VZW New TRL (Waarschoot 105.6 MHz) boete op van 750 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 22 juni 2020 voert het BIPT een onderzoek naar de uitzending van de lokale radio-omroeporganisatie VZW New TRL (Waarschoot 105.6 MHz). Het onderzoek vindt plaats na een klacht van een luisteraar bij het BIPT.

Bij het onderzoek stelt het BIPT vast dat de radio uitzendt met een onvergund zendvermogen. Het zendvermogen staat ingesteld op 200 Watt terwijl het vergund maximaal uitgangsvermogen aan het zendtoestel 26 Watt bedraagt. Het effectief uitgestraald vermogen bedraagt op deze wijze ongeveer 400 Watt terwijl het vergund uitgestraald vermogen is vastgesteld op 71 Watt. VZW New TRL betwist de feiten niet. De verantwoordelijke van de radio brengt het zendvermogen ter gelegenheid van de controle terug naar het vergund vermogen.

De VRM beschouwt het welbewust of door nalatigheid miskennen van de zendvergunning als een zware inbreuk. De orde binnen het radiolandschap, zoals die gecreëerd wordt door het frequentieplan van de Vlaamse Regering en het zendcomfort van andere radio-omroeporganisaties worden immers verstoord of zelfs teniet gedaan indien een radio zich niet houdt aan de voorwaarden van zijn zendvergunning.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen. Bij de beoordeling van de strafmaat wordt rekening gehouden met het feit dat zich de laatste jaren geen problemen hebben gesteld met deze radio-omroeporganisatie.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW New TRL
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 25 November 2020
Beslissingsnummer:
2020-038
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek