Tekstuele beschrijving Figuur 8 2020

In Figuur 8: Waardeketen geschreven pers wordt schematisch weergegeven welke verschillende actoren er voor zorgen dat het publiek in Vlaanderen naar geschreven pers kan lezen. Er wordt ook aangegeven hoeveel actoren er per stap in de waardeketen opereren. Hieronder wordt eerst het verloop van de waardeketen beschreven, daarna volgt een opsomming per stap in de waardeketen met het aantal spelers bij benadering zodat de toehoorder een indicatie krijgt van hoe geconcentreerd een stap in de waardeketen kan zijn.

De vakken persagentschap, journalisten en fotoagentschap komen met een contentpijl (een pijl die aanduidt dat er content wordt overgebracht) toe in het vak Redacties. Van daaruit vertrekt er een contentpijl naar het vak uitgeverij. Vanuit het vak uitgeverij vertrekken er twee pijlen, een aandachtspijl (een pijl die weergeeft dat een speler betaalt met aandacht) naar het vak mediacentrale en een contentpijl naar de vakken groothandel en online verdeling, dat is onderverdeeld in website, app en sociale media. Vanuit het vak Groothandel vertrekt er een contentpijl naar kleinhandel en van daaruit één naar de lezer. Vanuit het vak online verdeling vertrekt er meteen een contentpijl naar de lezer. Vanuit het vak lezer vertrekt er een aandachtspijl naar het vak uitgeverij. Er komt ook een contentpijl aan bij uitgeverij van het vak mediacentrale. Vanuit het vak Mediacentrale/mediaregie vertrekt er een aandachtspijl naar het vak reclamebureau en komt er een contentpijl terug. Als laatste stap is er nog de adverteerder van waaruit er een contentpijl vertrekt naar het Reclamebureau en er een aandachtspijl toekomt vanuit hetzelfde vak.

De volgende stappen in de waardeketen bevatten meer dan 50 spelers:

 • Journalisten
 • Adverteerders
 • Kleinhandel
 • Redacties
 • Online verdeling: websites en apps
 • Lezer

De volgende stappen in de waardeketen bevatten tussen de 11 en 50 spelers:

 • Uitgeverijen
 • Reclamebureaus
 • Mediacentrales/Mediaregies

De volgende stappen in de waardeketen bevatten tussen de 1 en 10 spelers:

 • Persagentschappen
 • Fotoagentschappen
 • Online verdeling: sociale media
 • Groothandel