Niet duidelijk herkenbaar maken van reclame: VRM legt RTV boete op van 500 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (5 mei 2020, 18u-21u), waaronder RTV.

Tijdens de onderzochte periode wordt een programmatie in lusvorm uitgezonden, waarbij meermaals dezelfde programma’s worden uitgezonden.

In elke lus wordt telkens één alleenstaande reclamespot uitgezonden. Deze alleenstaande reclamespot wordt uitgezonden zonder dat de reclame duidelijk herkenbaar wordt gemaakt door aankondiging ervan via een beginbumper. Tijdens de uitzending van de alleenstaande reclamespot wordt links van de omkaderde reclamespot een aftelklok getoond met vermelding van het daarop volgende programma.

Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet schrijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen, opdat er bij de kijkers geen verwarring zou ontstaan tussen reclame en andere programmaonderdelen.

De door RTV gehanteerde aftelklok volstaat op zich niet omdat deze niet als dusdanig aangeeft dat het om reclame gaat die van redactionele inhoud moet worden onderscheiden.

RTV betwist de vaststellingen niet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met het feit dat een inbreuk op het scheidingsprincipe tussen reclame en redactionele inhoud een ernstige inbreuk is. Anderzijds maakt RTV aannemelijk dat de inbreuk berust op een menselijke fout en geen doelbewuste ingreep betrof. Bovendien heeft de omroeporganisatie de voorbije maanden evenmin gelijkaardige inbreuken gepleegd.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 500 euro op te leggen.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
TV Kempen en Mechelen VZW
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 October 2020
Beslissingsnummer:
2020-034
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek