Klacht tegen SBS Media Belgium (SBS/NRJ) ongegrond verklaard

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht van VZW Radio Club FM tegen NV SBS Media Belgium (SBS/NRJ). De klacht heeft betrekking op de erkenning van SBS/NRJ als netwerkradio-omroeporganisatie voor het frequentiepakket 1 – generalistisch profiel.

Volgens de klagende partij blijkt uit een reeks feitelijke vaststellingen dat SBS/NRJ zich niet aan het ingediende aanvraagdossier houdt op basis waarvan ze de erkenning verkreeg, waardoor er sprake is van een niet-toegelaten wijziging van het profiel en ongeoorloofde afwijkingen op de offerte wat betreft de aanvullende kwalificatiecriteria. Club FM vraagt de intrekking van de erkenning van SBS/NRJ.

Uit de beoordeling door de VRM blijkt dat geen van de door Club FM in haar klacht aangevoerde inbreuken op het Mediadecreet bij SBS/NRJ kunnen worden vastgesteld tijdens de radio-uitzendingen waarop de klacht betrekking heeft. De VRM verklaart de klacht dan ook ontvankelijk, maar ongegrond.

Partij 1:
vzw Radio Club FM
Partij 2:
NV SBS Media Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 July 2020
Beslissingsnummer:
2020-023
Type procedure:
Klacht