Europese Commissie geeft groen licht aan nieuwe wholesaletarieven voor toegang tot de netwerken van de kabeloperatoren

PERSBERICHT - De Europese Commissie heeft haar standpunt meegedeeld over de ontwerpbeslissingen van de CRC die de toegangstarieven voor het kabelnetwerk van Telenet, Brutélé en VOO NV vaststellen. De CRC stelt tot haar tevredenheid vast dat de Commissie geen “ernstige twijfels” uit, waardoor een complexe procedure en enkele maanden vertraging voor de aanname van de tariefbesluiten vermeden worden. Bovendien gaat de goedkeuring van de Commissie niet gepaard met grote bezwaren, al heeft ze wel twee opmerkingen gemaakt.

Ten eerste vindt de Commissie dat er een risico bestaat op een overmatige recuperatie van kosten door de kabeloperatoren, in het bijzonder voor de hoogste internetsnelheden. Daarbij verwijst de Commissie naar het gecumuleerde effect van verschillende supplementen bovenop de gemodelleerde kosten (bijvoorbeeld de marges die de algemene kosten en de IT-kosten moeten dekken, alsook de extra marge van 5 à 10% bovenop de kosten voor de hoogste internetsnelheden).

Ten tweede vraagt de Commissie aan de CRC om opnieuw te onderzoeken of analoge televisie moet worden opgenomen in een kostenmodel dat gebaseerd is op een efficiënte operator. De Commissie vraagt zich af of een efficiënte operator analoge televisie nog in dienst zou houden gedurende de volledige reguleringsperiode.

Overeenkomstig hetgeen het regelgevingskader voorschrijft zal de CRC maximaal rekening houden met de opmerkingen van de Commissie en onderzoeken of en in welke mate deze ertoe nopen om een bijkomende motivering te geven of wijzigingen in de ontwerpbeslissingen aan te brengen. De definitieve beslissingen zouden eind mei of begin juni aangenomen moeten worden door de CRC.

Tuesday, 12 May 2020