Procedure tegen VZW Totaal stopgezet

Op 3 juli 2019 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden (via één of meerdere frequenties) door diverse lokale radio-omroeporganisaties.

Het betreft onder meer VZW Totaal Radio, erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 15 Antwerpen [107.3 FM]; Brasschaat [105.2 FM] en Kapellen [105.9 FM] bij ministerieel besluit van 1 december 2017.

Op 8 juli 2019 beslist de algemene kamer om op basis van het onderzoeksrapport  VZW Totaal Radio in een procedure op tegenspraak te betrekken wat betreft de reeds vermelde frequenties.

Op de zitting van 23 september 2019 verklaart VZW Totaal Radio dat intussen wordt uitgezonden op de frequentie Kapellen [105.9 FM] en dat op beide andere frequenties op korte termijn uitzendingen zullen worden verzorgd.

Met een aangetekend schrijven van 9 december 2019 wordt VZW Totaal Radio in gebreke gesteld wegens het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden, met name Antwerpen [107.3 FM] en Brasschaat [105.2 FM].

VZW Totaal Radio krijgt hierbij tot 1 februari 2020 de kans om de toestand te regulariseren.

Op 20 februari 2020 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat VZW Totaal Radio ook uitzendt op Antwerpen [107.3 FM] en Brasschaat [105.2 FM] en dus integraal gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden.

Bijgevolg wordt de procedure op tegenspraak stopgezet.

Mediadecreet

“Als de landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisaties negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media worden ingetrokken.”

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Totaal Radio
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 March 2020
Beslissingsnummer:
2020-009
Type procedure:
Vergunning