Waarschuwing voor ROB-TV (productplaatsing)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (30 maart 2019, 16u-19u). Het betreft onder andere de uitzendingen van ROB-TV.

De uitzendingen van ROB-TV omvatten een programmatie in lusvorm waarbij meermaals dezelfde programma's worden uitgezonden.

In het programma 'Cocktail' is productplaatsing aanwezig. Het programma met een duurtijd van ongeveer 25 minuten wordt tijdens de onderzochte periode drie maal uitgezonden. De omroeporganisatie geeft de aanwezigheid van productplaatsing aan door het tonen van het PP-logo bij het begin en aan het einde van de uitzending. De productplaatsing blijkt ook uit de talrijke visuele en auditieve vermeldingen van een eco-shop/webshop en haar producten.

De VRM stelt dat de uitzending van dit programma-onderdeel louter de promotie en gunstige belichting van de handelszaak in kwestie tot doel heeft. De omroeporganisatie verleent hieraan de volledige medewerking. 

ROB-TV betwist de vastellingen van de VRM niet.

ROB-TV heeft een inbreuk begaan op artikel 100, §1, 2° van het Mediadecreet. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma en het gegeven dat er in het verleden geen gelijkaardige inbreuken zijn geweest.

ROB-TV wordt gewaarschuwd voor deze inbreuk.

Mediadecreet

“Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van :

1° het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is productplaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s, met uitzondering van kinderprogramma’s;

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma’s, behoudens in alle kinderprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma’s van de andere omroeporganisaties."

Artikel 100, §1, 2°, van het Mediadecreet luidt als volgt:

'Programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

...

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

...'

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Regionale Omroep Brabant
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 August 2019
Beslissingsnummer:
2019-024
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek