VRM legt VZW Magic FM boete op van 1.000 euro (storingsklacht)

Korte samenvatting van de beslissing

De VRM ontving een klacht van VZW Noordzee Media tegen de lokale radio-omroeporganisatie VZW Magic FM (Kustradio), wegens storingen.

Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt dat Kustradio heeft uitgezonden met een veelvoud van het vergunde vermogen, met een niet-conform gerichte antenneconfiguratie in de richting van het zendgebied van de klager en met een niet-vergund zendtoestel.

Bovendien is er een feitelijk gebrek aan medewerking van Kustradio geweest aangezien het BIPT diende terug te komen voor de verderzetting van hun onderzoek wanneer het de radio paste.

Uit het bovenstaande volgt dat Kustradio tweemaal een inbreuk op artikel 135 van het Mediadecreet heeft begaan door zowel de bepalingen van de zendvergunning niet na te leven asl geen medewerking op het eerste verzoek te verlenen aan een controle door het BIPT.

De VRM beschouwt het welbewust of door nalatigheid miskennen van de zendvergunning als een zware inbreuk. De orde binnen het radiolandschap en het zendcomfort van andere radio-omroeporganisaties worden immers verstoord of zelfs teniet gedaan indien een radio zich niet houdt aan de voorwaarden van zijn zendvergunning.

De VRM besluit dan ook een geldboete van 1.000 euro op te leggen en maant VZW Magic FM aan zich onverwijld te conformeren aan alle bepalingen van haar zendvergunning.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VZW Noordzee Media
Partij 2:
VZW Magic FM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 January 2019
Beslissingsnummer:
2018-049
Type procedure:
Klacht