VRM legt Eclips TV boete op van 1.000 euro

Korte samenvatting van de beslissing

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (7 mei 2018, 16u-22u), waaronder Eclips TV.

Tijdens de controle wordt een dubbele reclamespot uitgezonden, zonder enige aankondiging of afkondiging als reclame door middel van reclamebumpers.

Aangezien er geen duidelijk herkenbare afbakening is van reclame en redactionele inhoud, begaat Eclips TV een inbreuk op artikel 79, § 1, van het Mediadecreet.

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘Groentips’ uitgezonden. De onderzoekscel van de VRM stelt vast dat Eclips TV de aanwezigheid van productplaatsing in het programma aangeeft door het tonen van een PP-logo bij de aanvang en het einde ervan. In het programma is echter sprake van specifieke aanprijzingen voor een kookboek. Bijgevolg is er sprake van aansporing tot aankoop.

Eclips TV erkent de vaststellingen van de VRM.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met de ernst van de inbreuken, maar anderzijds ook met het beperkte marktaandeel van de omroeporganisatie en het gering aantal kijkers dat bereikt werd.

Bijgevolg wordt een administratieve geldboete van 1.000 euro opgelegd.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Artikel 100, §1, 2°, van het Mediadecreet luidt als volgt:

'Programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

...

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

...'

Partij 1:
VRM
Partij 2:
CVBA De Vijfde Weg Herzele
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 29 November 2018
Beslissingsnummer:
2018/042
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek