Waarschuwing voor BG Consulting NV (Stadsradio Vlaanderen)

VZW Radio Club FM legde bij de VRM klacht neer tegen de netwerkradio-omroeporganisatie BG Consulting NV (Stadsradio Vlaanderen). Dit omdat Stadsradio Vlaanderen zich volgens de klager niet aan de ingediende erkenningsofferte zou houden.

De klager voert volgende punten aan waaruit volgens hem blijkt dat Stadsradio Vlaanderen zich niet aan de ingediende erkenningsofferte houdt, en aldus “artikel 143/3, § 1,” van het Mediadecreet zou schenden:

 • Technische uitrol
 • Samenwerking met persagentschap Belga
 • Stedelijk en provinciaal nieuws individueel per stad
 • Technische infrastructuur
 • Actief live programma-aanbod
 • Programma-aanbod
 • Lijst met presentatoren
 • Aandeel Vlaamse en Nederlandstalige muziekproducties
 • Programma’s met uitgesproken identiteit en diversiteit

De klager is van mening dat de regelgeving geen proefperiode voorziet waarin men zich niet aan de ingediende programmaofferte zou dienen te houden. Hij wijst erop dat Stadsradio Vlaanderen zich in al deze zaken niet aan de ingediende programmaofferte heeft gehouden. Volgens hem verandert het eventueel wijzigen van de programmaofferte na deze klachten daar ook niets aan.

De klager is dan ook van oordeel dat de erkenning van Stadsradio Vlaanderen moet worden ingetrokken.

Aan de hand van de gegevens in de erkenningsofferte, van de bijlage bij het ministerieel besluit tot erkenning van Stadsradio Vlaanderen, van plaatsbezoeken en luisteronderzoek, heeft de onderzoekscel de klachten onderzocht.

De VRM besluit de klachten van VZW Radio Club FM tegen BG Consulting NV ontvankelijk te verklaren. Wat betreft de klacht m.b.t. de samenwerking met persagentschap Belga, wordt de procedure stopgezet.

De VRM stelt geen inbreuk op het Mediadecreet vast voor wat betreft de klachten:

 • Stedelijk en provinciaal nieuws individueel per stad
 • Technische infrastructuur
 • Programma-aanbod
 • Lijst met presentatoren
 • Programma’s met uitgesproken identiteit en diversiteit

Volgende klachten worden gegrond verklaard:

 • Technische uitrol
 • Actief live programma-aanbod
 • Aandeel Vlaamse en Nederlandstalige muziekproducties

De VRM besluit BG Consulting NV te waarschuwen met de verplichting zich uiterlijk tegen 15 september 2018 aan het Mediadecreet te conformeren wat de gegrond verklaarde klachten betreft.

Partij 1:
VZW Radio Club FM
Partij 2:
BG Consulting NV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 July 2018
Beslissingsnummer:
2018-028
Type procedure:
Klacht