Niet duidelijk herkenbaar maken van televisiereclame & onderscheiden van redactionele inhoud: VRM legt AVS boete op

De VRM controleerde de uitzendingen van 14 oktober 2017 (15u-18u). Tijdens deze periode werd het programma ‘De Woonkijker’ uitgezonden. Het programma van ongeveer 7 minuten is een aaneenschakeling van advertenties voor huizen, villa’s, appartementen, handelspanden en gronden in opdracht van notarissen en makelaars.

De VRM meent dat dit programma volledig is opgebouwd uit reclameboodschappen. Het Mediadecreet bepaalt dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Dit was hier echter niet het geval.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat AVS reeds eerder inbreuken op dezelfde bepaling van het Mediadecreet heeft begaan. De VRM legt een geldboete van 750 euro op

Mediadecreet

“reclame : de audiovisuele of auditieve boodschap van een publieke of particuliere onderneming of natuurlijke persoon - in welke vorm dan ook - over de uitoefening van een commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of van een beroep, ter bevordering van de levering tegen betaling van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, die tegen betaling of soortgelijke vergoeding dan wel voor zelfpromotie in een lineaire omroepdienst wordt uitgezonden”;

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Audio Video Studio Oost-Vlaamse Televisie - Gent, Eeklo, Oudenaarde
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 1 February 2018
Beslissingsnummer:
2018-003
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek