4.3.5 Vlaamse projectsteun voor media-initiatieven

Projecten die het nieuwsaanbod vernieuwen, verbreden, pluriformer en diverser maken kunnen in aanmerking komen voor projectsteun van de Vlaamse overheid.[246]

In 2017 gaat bijzondere aandacht uit naar innoverende journalistieke projecten waarbij de innovatieve aspecten zich specifiek richten op jongeren of een andere kwetsbare doelgroep binnen de samenleving, zowel wat betreft mediamakers als mediagebruikers.

Indieners kunnen projecten gericht op een breed publiek of projecten specifiek gericht op jongeren of andere kwetsbare doelgroep in de samenleving voorstellen. De projectsteun is gericht op kleine mediabedrijven of -organisaties, vzw’s of zelfstandigen werkzaam in de nieuwsmediasector en ook op middenveldorganisaties die een samenwerkingsverband aangaan met een mediapartner.

Het kan gaan om projecten die bijvoorbeeld betrekking hebben op vernieuwende journalistieke productiewijzen, storytelling, datajournalistiek, nieuwe (digitale) verdienmodellen en ondernemerschap in de nieuwsmedia, crowdsourcing, planontwikkeling voor starters of het inzetten van het publiek in de journalistiek.

Voor deze subsidielijn wordt een totaal budget van 300.000 euro ter beschikking gesteld

In het verleden werden reeds projectsubsidies verleend door de minister van media aan verschillende media-initiatieven zoals o.a. Apache en DeWereldMorgen.