4.3.4 Screen Flanders

Via Screen Flanders geeft de Vlaamse overheid audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen, een financieel duwtje in de rug. Projecten die minimum 250.000 euro investeren in het Vlaamse Gewest, komen in aanmerking. Voor elke euro steun moet minstens 1 euro in het Vlaamse Gewest aan audiovisuele uitgaven worden besteed. De maximale steun per project bedraagt 400.000 euro.

Screen Flanders richt zich specifiek naar productiehuizen. Het moet wel gaan om:

  • een audiovisueel productiehuis
  • met een exploitatiezetel in België op het moment van de uitbetaling van de steun
  • dat voldoet aan de definitie van een onderneming (vermeld in artikel 3 van het decreet van 16 maart 2012)
  • en geen directe of indirecte band heeft met een omroep (zoals bepaald in artikel 2, 49°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie)